Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Paweł Paradziński

Kancelaria Komornicza w Lublinie

„Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym dbającym o to, aby wyroki Sądu były wykonywane.”
„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

Godziny pracy kancelarii:

  • Od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30

Godziny przyjęć interesantów:

  • Od poniedziałku do piątku: 8:00-15:00
  • Komornik przyjmuje interesantów we wtorki i środy w godzinach 9:00 - 15:00
  • Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Informacja telefoniczna udzielana jest tylko stronom i uczestnikom postępowania

  • Od wtorku do piątku: 7:30-12:30

Numer Konta: 16 1240 5497 1111 0010 5517 9129

Dane Teleadresowe:

ul. Lotnicza 3,
20-322 Lublin,

tel/fax: 81 - 442 72 43
lublin.paradzinski@komornik.pl

II piętro w biurowcu
obok sklepu Baby Fant

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.