Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Paweł Paradziński

Właściwość z wyboru

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji,
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość miejscowa

Dane Teleadresowe:

ul. Lotnicza 3,
20-322 Lublin,

tel/fax: 81 - 442 72 43
lublin.paradzinski@komornik.pl

II piętro w biurowcu
obok sklepu Baby Fant

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.