Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Paweł Paradziński

Właściwość z wyboru

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych ,
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego,
na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw:

  • 1) o egzekucję z nieruchomości,
  • 2) o wydanie nieruchomości,
  • 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • 4) o opróżnienie pomieszczeń,
  • 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość miejscowa

Dane Teleadresowe:

ul. Lotnicza 3,
20-322 Lublin,

tel/fax: 81 - 442 72 43
lublin.paradzinski@komornik.pl

II piętro w biurowcu
obok sklepu Baby Fant

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.